THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN LỨC

 
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức (BEWASUN) kính thông báo đến Quý khách hàng lịch trình thu gom rác thải trên địa bàn huyện Bến Lức.
Quý khách hàng hãy để rác sinh hoạt theo đúng ngày quy định để đơn vị thu gom sạch rác, góp phần đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.
Trân trọng!

Ngày thu gom rác từng khu vực như sau: